Harmonize Sistemde Kullanılan Sem.
  Damar ve Dış Kılıf Renkleri
  Gerilim Düşümü
  Gerilim Değerleri
  Akım Taşıma Kapasitelerini Değiştirme
  Yapı Elemanları ve Anma Gerilimleri
  Makara Kapasiteleri
 
 

Gerilim Değerleri

 

Anma Gerilimleri


Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri Uo/U şeklinde belirtilmektedir.

Uo: faz iletkeni ile toprak veya konsantrik iletkenler, ekran, zırh ya da metal kılıf gibi topraklama elemanları arasındaki gerilimidir.

U: İki faz iletken arasındaki gerilimdir.
Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri TSE-IEC-VDE-BS ve benzeri uluslararası standart ve norm kurumlarınca:

Uo/U = 0,6/1; 3,6/6; 6/10; 8,7/15; 12/20; 18/30; 20,3/35 Kv ve daha yukarı değerlerde standartlaştırılmıştır.

Üç fazlı alternatif akım sistemlerinde Uo gerilimi ve U gerilimi arasındaki oran:


Uo=U/√3

İletkenlerinden hiç birisi topraklanmamış olan bir fazlı alternatif akım veya doğru akım sistemlerinde Uo gelirimi ile U gerilimi arasındaki oran:


Uo=U/2


İletkenlerinden bir tanesi topraklanmış olan bir fazlı alternatif akım veya doğru akım sistemlerinde Uo gerilimi ile U gerilimi arasındaki oran:

Uo=U  şeklindedir.


İşletme Gerilimleri

Doğru akım (DC) tesislerinde Uo= 0,6 Kv' a göre imal edilmiş bir kablonun arıza yapmadan çalışabilmesi için müsaade edilen en yüksek işletme gerilimi:

Um= 1,8 kV' tur.

Bir veya çok fazlı alternatif akım (AC) tesislerinde ise, belli bir anma gerilimleri Um için değerler Gerilim Düşümü tablosunda gösterilmiştir.