Harmonize Sistemde Kullanılan Sem.
  Damar ve Dış Kılıf Renkleri
  Gerilim Düşümü
  Gerilim Değerleri
  Akım Taşıma Kapasitelerini Değiştirme
  Yapı Elemanları ve Anma Gerilimleri
  Makara Kapasiteleri
 
 

Yapı Elemanları ve Anma Gerilimleri

 

Damar : Kablonun yalıtılmış olan iletkenidir.

İletken: Elektrik enerjisini ileten tel veya tel demetidir.

Yalıtkan kılıf : Damar iletkenini yalıtan kılıftır.

Ayırıcı kılıf : Üst üste gelen, ayrı metaller arasına konulan yalıtkan kılıftır.

Dış kılıf : Kabloyu dış etkenlerden koruyan ve kablonunen dışında bulunan kılıftır.

Zırh : Kabloyu mekanik etkilerden koruyan yassı ve yuvarlak tellerle yapılmış örgü veya sargıdır.

Ortak kılıf : Çok damarlı kablolarda damar demetini içine alan ve damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan kılıftır.

Yarı iletken siper : Damar iletkeni ile yalıtkan kılıf arasında ve yalıtkan kılıfın üzerine gelen, yarı iletken maddeden yapılmış bir tabakadır.

Sıkıştırılmış iletken : Tellerin arasındaki boşlukların azaltılarak,iletken çapının ve kesitinin geometrik boyutlarını küçültmek için sıkıştırılmış olan çok telli, bükülmüş bir iletkendir.

Konsantrik iletken : Bir damarlı kabloda yalıtkan kılıfın (gerektiğinde yarı iletken siperin), çok damarlı kablolarda genel olarak ortak kılıfın üzerine gelen, bakır tel veya bakır şeritlerin oluşturduğu, kablo boyunca spiral biçimli bir sargıdır.

Kılıf : İletkeni elektriksel bakımdan yalıtmak, mekanik ve hafif kimyasal etkilerden korumak amacı için kullanılan, iletken damar ve damar gruplarını içine alan kaplama alanıdır.


Anma Gerilimleri

 

Anma Gerilimleri

Sistem şekli

Üç fazlı dalgalı akım

Bir fazlı dalgalı akım
İki iletken de yalıtılmış Bir iletken topraklı
Anma gerilimi Müsaade edilen en yüksek işletme gerilimi Anma gerilimi Müsaade edilen en yüksek işletme gerilimi Anma gerilimi Müsaade edilen en yüksek işletme gerilimi
Un Ub max. Un ≤ 2 U Ub max. Un ≤ 2 U Ub max.
kV kV kV kV kV kV
0,6 / 1 1 1,6 1,2 1,4 0,6 0,7
1,8 / 3 3

3,6

3,6

     
3,6 / 6 6 7,2 7,0 8,3 3,5 4,1
6 / 10 10 12 12 13,5 5,8 6,7
8,7 / 15 15 17,4 17,4 20,2 8,7 10,1
12 / 20 20 24 24 28,0 12,0 14,0
20,3 / 35 35 40,6 40,6 47,3 20,3 23,7
26 / 45 45 52        
36 / 60 60 72        

38 / 66

66 76        
64 / 110 110 123        
76 / 132 132 145        
87 / 150 150 140        
89 / 154 154 175