Kurumsal
  Vizyonumuz
  Misyonumuz
  Değerlerimiz
  Kalite Politikamız
  Çevre Politikamız
  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız
 
 
 

Misyonumuz

 

Müşterilerimize güvenilir ve kaliteli ürünleri zamanında sunmak.

 

Personelimize güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak.

 

Sektörel gelişmeleri yakından izleyerek yatırımlarımızı sürekli yenilemek ve geliştirmek.

 

Sağlıklı ve planlı bir büyüme ivmesi ile yeni istihdam olanakları hazırlamak.

 

Kurumsal sosyal sorumluluğumuzun gereği olarak sosyal ve çevresel gelişmelere katkı sağlayacak faaliyetlerin içerisinde bulunmak, toplumsal anlamda fayda üretmek ve kalıcı yarar sağlamak.