Kurumsal
  Vizyonumuz
  Misyonumuz
  Değerlerimiz
  Kalite Politikamız
  Çevre Politikamız
  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız
 
 
 

Çevre Politikamız

 

Sağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) standartlarının doğru anlaşılması, benimsenmesi, uygulanması ve denetlenmesi tüm çalışanların öncelikli görevidir.

 

Yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara kesinlikle uyulacaktır.

 

Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan tüm riskler belirlenerek ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmek üzere çalışmalar yapılacaktır.

 

Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyecek, ilgili tarafların denetlemesine de açık tutacaktır.

 

Çalışanlarımıza sağlıklı, emniyetli, temiz bir çalışma ortamı sağlanacaktır.

 

Yürürlükteki İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır.

 

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskler belirlenecek ve bunları azaltmak için çalışmalar yapılacaktır.

 

Firma olarak enerjinin verimli kullanılması ve çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan, teknoloji ve finansal kaynaklar sağlanacaktır.

 

Kablo üretim faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, enerjiyi optimum düzeyde kullanmak, kirliliği henüz kaynağında iken önlemek, atıkları minimum seviyeye indirmek için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır.

 

Yasal düzenlemeler çerçevesinde atık bertaraftı gerçekleştirilecek ve tüm katı, sıvı ve gaz atıklar kontrol altında tutulacaktır.

 

Almış olduğu, ISO 14001 Çevre Sertifikasının gerekliliklerini etkin bir şekilde uygulayacak ve sürekliliğini sağlayacaktır.

 

Firmamız sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.